Szolgáltatásaink

Fordítás

szakfordítások különböző szakmai területeken, minden fajta bizonyítvány, diploma, oklevél, leckekönyv, diplomamelléklet, anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, önéletrajz, ajánlólevél, orvosi igazolások, ambuláns jelentések, zárójelentések

Tolmácsolás

konszekutív, szinkron

Külföldi hivatali fordítások

gyermekek születési anyakönyvi kivonata, házassági anyakönyvi kivonata, élettársi kapcsolat igazolása, tanulói jogviszony igazolása, hallgatói jogviszony igazolása, óvodai igazolás, iskolalátogatási igazolás, MÁK határozatok, nyomtatványok, orvosi igazolások, válásról bírósági végzés, gyermek elhelyezési bírósági végzés

Ügyintézés

online - egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb

postázás - belföld, külföld

adminisztratív szolgáltatások - szkennelés, email címre küldés, másolati példány igénylése

Hivatalos záradék

A záradékban a Fordítóiroda – a hivatalos fordítás kiadója – nyilatkozik arról, hogy az általuk készített fordítás az eredeti nyelvű szöveggel mindenben megegyezik.

Az idegen nyelven elkészült fordítás hivatalos záradéka a fordítás célnyelvén és magyarul is megjelenik.

Áraink és vállalási feltételeink

Bruttó árainkat a konkrét fordítási és tolmácsolási megrendelések, igények alapján közös megegyezéssel határozzuk meg.

Egyéb általános vállalási feltételeink:

1. Fordítások:
Árainkat alapesetben a célnyelv karatereinek száma alapján határozzuk meg, vagy a dokumentum oldalankénti értékeként.

Speciális szakmai fordításokért a mindenkori árra plusz 25 %-os felárat számítunk. 100 oldal feletti megrendelés esetén jelentős kedvezményt adunk.

A lehető legjobb minőségű munka érdekében a szakszövegekhez lehetőség szerint szíveskedjenek a megfelelő szakirodalmat megnevezni, konzultációs lehetőséget biztosítani munkatársainknak. Nem vállalunk felelősséget a fordítás bármilyen kétes értelmezéséből eredő következményekért, károkért.

2. Tolmácsolás:
Megállapodási díjaink a minden megkezdett munkaóra díját, valamint a helyszínre való utazás és az ott tartózkodás költségeit tartalmazzák. Konferenciákon, vásárokon stb. való tolmácsolás díja külön megegyezés tárgyát képezi.

3. Lektorálás:
A határidő szerinti fordítási díjtétel alapján számolt ár  50 %-a.

4. A pénzügyi rendezés:
Ha a Megrendelő és a Fordítóiroda másként nem állapodik meg, kis összegeknél előre fizetés van, nagyobb összegeknél az előzetes kalkuláció szerinti díj  50 %-át  a megállapodással egyidejűleg, a fennmaradó részt pedig a teljesítés után a megállapodás szerinti időtartamon belül utalja át vagy fizeti ki készpénzben a Megrendelő.

Amennyiben a számlát a Megrendelő határidőre nem egyenlíti ki, a Fordítóiroda jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi díjat a Megrendelő részére kiszámlázni, az itt nem szabályozott további kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.